For a Dying Soldier
(a traditional karakia)

Ko tou manawa, ko taku manawa.
Kia homai tou manawa mate moku.
Kia hoatu taku manawa mou.
Whiti ora! Maranga mai ki runga!

Your heart, my heart.
You give me your dying heart.
I give you my living heart.
Cross over to life! Rise up above!

 


poems